Home

Welkom bij Pedicuresalon Carla

Pedicuresalon Carla OUDERKERK AAN DE AMSTEL

Gediplomeerd, en gespecialiseerd  pedicure ++

 

Pedicuresalon Carla OUDERKERK AAN DE AMSTELGecertificeerd diabetisch - en reumatisch pedicure.

Uiteraard zijn ook niet medisch geindiceerde klanten van harte welkom.

 

 

Waarom kiezen voor Pedicuresalon Carla?

Het succes van de pedicuresalon heeft alles te maken met vakkennis en persoonlijke aandacht voor de klant. En staat garant voor vakmanschap, hygiëne en een  gunstig kwaliteit/prijsverhouding

Regelmatig volg ik cursussen en opleidingen om de nieuwste technieken eigen te maken. Ik houd u graag op de hoogte welke studies ik volg en afgerond heb.

Gespecialiseerd in de behandeling van de reumatische en diabetische voet, nagelbeugeltechniek, ortheses, nagelregulatie.

Tevens adviseer ik u graag gericht betreffende het gebruik van diverse voetverzorgingsproducten

 

Vergoeding medisch geïndiceerde voetzorg

Pedicuresalon Carla sluit geen contracten af met Podotherapeuten. Na elke behandeling ontvangt u een factuur. Die u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw AV, vergoed het wel/ deels /niet

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure

Pedicure is een vak, Dat merkt u aan de behandelingen.

Pedicuresalon Carla

Carla.

Privacybeleid

Pedicuresalon Carla hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicuresalon Carla houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Namens Pedicuresalon Carla ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via mijn contactgegevens rechtsonder aan deze site.

Verwerking van persoonsgegevens cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Pedicuresalon Carla verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Behandeling;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicuresalon Carla de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;

 • Adres;

 • Woonplaats;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicuresalon Carla opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.